Shop Forum More Submit  Join Login
le lai-le loi2 by silverwolfnmc le lai-le loi2 by silverwolfnmc
Add a Comment:
 
:iconkina1319:
kina1319 Featured By Owner Feb 9, 2015
love it
Reply
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Digital Artist
bạn vẽ đẹp quá~  <3 >v<
Reply
:iconsilverwolfnmc:
silverwolfnmc Featured By Owner Jan 20, 2014
hi cám ơn bạn nhiều lắm >.<
Reply
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Jan 20, 2014  Student Digital Artist
hơm có chi, mình thích phong cách vẽ của bạn lắm~<3 >vÓ
Reply
:iconmitteam:
MitTeam Featured By Owner Dec 7, 2013  Professional Digital Artist
tranh của bạn rất đẹp và rất nghệ thuật :)
Reply
:iconsilverwolfnmc:
silverwolfnmc Featured By Owner Dec 8, 2013
hi cám ơn bạn nhiều lắm :3
Reply
:iconempoleon92:
empoleon92 Featured By Owner Dec 4, 2013
Mấy tranh Lê Lợi art rất đẹp đó :D Tiếc là trang phục thì chưa chính xác lắm :( Kiểu khăn đóng chưa xuất hiện vào thời Lê Sơ mà chỉ có ở thời Nguyễn, cách thời Lê hơn 300 năm sau, hơn nữa khăn này chủ yếu dùng cho văn thân nho sĩ ^^" Vào thời kỳ này tướng sĩ ra trận vẫn sử dụng Kim Cương giáp từ thời Lý, hoặc một trong số những loại giáp lamelar phổ biến ở phương Đông thế kỷ X - XIII.
Thế nên mình chỉ để tranh này trong bộ tranh ở feature, cậu thông cảm nhé :)
Reply
:iconsilverwolfnmc:
silverwolfnmc Featured By Owner Dec 6, 2013
không sao nè hix tại lúc đầu vẽ mình không có tư liệu tranh phục chính xác  nên lỡ phóng lao phải theo lao thui à Ọ_Ọ
Reply
:iconbrynjones:
brynjones Featured By Owner Dec 3, 2013
nice!
Reply
:iconsilverwolfnmc:
silverwolfnmc Featured By Owner Dec 6, 2013
thank you :)
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download JPG 2480 × 1548
Details

Submitted on
December 2, 2013
Image Size
920 KB
Resolution
2480×1548
Link
Thumb

Stats

Views
593 (1 today)
Favourites
18 (who?)
Comments
10
Downloads
3
×